top of page
PERSONDATAPOLITIK

Du kan her læse om, hvordan Sade.dk/Van Hauen behandler personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Sade.dk/Vanhauen er dataansvarlig overfor de oplysninger, som vi registrerer om vores kunder og besøgende på hjemmesiden. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Sade.dk/Van Hauen 

Amaliegade 36 

1256 København K 

CVR:  40321543

E-mail: vanhauen@vanhauen.dk

Hvis du har spørgsmål til behandling af oplysninger, er du velkommen til at kontakte indehaver af Sade.dk/Van Hauen, Susanne Van Hauen, på mail vanhauen@vanhauen.dk Du er også velkommen til at sende et brev til ovenstående adresse.

2. FORMÅLET OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Sade.dk/Van Hauen behandler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre en opgave, og som vi har til opgave at behandle. Det betyder, at når du giver os oplysninger gennem kontakt- eller bookingformularen eller sender dem via E-mail, behandler vi oplysningerne med henblik på at kunne kontakte dig og besvare din henvendelse. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, som de er indsamlet til, medmindre du har givet aktivt samtykke til Sade.dk/Van Hauen s anvendelse af dine oplysninger til markedsføringsformål, hvorved Sade.dk/Van Hauen kan anvende dine oplysninger til også at sende dig E-mails med nyheder, tilbud og services. Læs mere herom i afsnit 3.

Sade.dk/Van Hauen behandler udelukkende oplysninger om dig, som vi modtager fra dig. Vi indhenter således ikke oplysninger om dig fra tredjepart.

Sade.dk/Van Hauen behandler følgende oplysninger:

·      Navn

·      Adresse

·      Telefonnummer

·      E-mail-adresse.

·      Registrering til konference, middag og hotel booking. 

Sade.dk/Van Hauen  benytter oplysninger til at kontakte dig med henblik på udførelsen af en bestilt service, eller med henblik på anden besvarelse af din henvendelse. Sade.dk/Van Hauen benytter også oplysninger med henblik på markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Læs mere herunder i afsnit 3.

Sade.dk/Van Hauen  behandler udelukkende oplysninger om dig på baggrund af et lovligt grundlag. Lovlige grunde til behandling er særligt:

·       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·       Behandling efter lovkrav (opbevaring af oplysninger i regnskabsmateriale i 5 år, hvilket Sade.dk/Van Hauen er pligtig til jf. bogføringsloven)

·       Behandling på baggrund af samtykke.

3. MARKEDSFØRING

Sade.dk/Van Hauen  kan behandle dine oplysninger med henblik på markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil - fx hvis du har afkrydset feltet i kontaktformularen på Sade.dk/Van Hauen .dk, hvor du accepterer, at Sade.dk/Van Hauen  må kontakte dig med nyheder, tilbud og services.

​​

Hvis du har afgivet markedsføringssamtykke, kan Sade.dk/Van Hauen sende dig E-mails med henblik på markedsføring af serviceydelser i Sade.dk/Van Hauen s produktsortiment, herunder nyheder, tilbud og serviceydelser forbundet med Sade.dk/Van Hauen s rådgivning om persondatalovgivning.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke om markedsføring. Det kan du gøre ved at kontakte Sade.dk/Van Hauen  på ovenstående kontaktoplysninger.

​​

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af Sade.dk/Van Hauen s behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

4. HVOR LÆNGE BLIVER DINE OPLYSNINGER GEMT?

Sade.dk/Van Hauen gemmer dine oplysninger i følgende tidsrum:

​​

·       Når du henvender dig til Sade.dk/Van Hauen med en forespørgsel via kontakt- eller bookingformularen, vil dine oplysninger blive slettet, når formålet med behandlingen er er opfyldt eller ikke længere er relevant.

·       Når du ved brug af kontakt- eller bookingformularen samtykker til, at Sade.dk/Van Hauen må kontakte dig med nyheder, tilbud og services, gemmer Sade.dk/Van Hauen  dine oplysninger i op til 2 år. Dit samtykke hertil kan trækkes tilbage ved at kontakte Sade.dk/Van Hauen  på ovenstående kontaktoplysninger.

·       Når du indgår en aftale (kontrakt) med Sade.dk/Van Hauen  om levering af en serviceydelse, gemmer Sade.dk/Van Hauen  dine oplysninger i op til 5 år af hensyn til lovkrav i bogføringsloven (LBK nr 648 af 15/06/2006, kapitel 5). Oplysninger, som ikke er relevante i forbindelse med lovkravene i bogføringsloven, vil blive slettet, når formålet med behandlingen i øvrigt er opfyldt eller ikke længere er relevant.

5. DATASIKKERHED

Sade.dk/Van Hauen  behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Sade.dk/Van Hauen  overholder endvidere gældende standarder og krav til sikker kommunikation via E-mail (læs mere her

6. ANDRE MODTAGERE AF DINE OPLYSNINGER

Sade.dk/Van Hauen  anvender tredjepart (hotel) i forhold til hotel bookinger. 

 

Sade.dk/Van Hauen  anvender tredjepart (SadeEndoscopy) i forhold til Medlemsgebyrer.

Sade.dk/Van Hauen  anvender tredjepart (Wix.com Inc.) til webhosting af Sade.dk/Van Hauen .dk. Det betyder, at de oplysninger, som du giver til Sade.dk/Van Hauen  via kontakt- eller bookingformularen på Sade.dk/Van Hauen .dk bliver overført til Wix.com Inc.'s servere. Wix.com er en del af Privacy Shield-ordningen, hvilket garanterer dig, at tredjeparten overholder gældende regler i EU om beskyttelse af dine personoplysninger.

7. DU HAR RET TIL AT TILBAGEKALDE ET SAMTYKKE

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke. Det kan du gøre ved at kontakte Sade.dk/Van Hauen på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af Sade.dk/Van Hauen s behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Sade.dk/Van Hauen s behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Sade.dk/Van Hauen. Kontaktinformationer finder du herover.​

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

​​

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

​​

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 10..2022

bottom of page